Annet is gecertificeerd IPH coach.

Wat is Positieve gezondheid?

Positieve Gezondheid is de uitwerking in 6 dimensies van de bredere kijk op gezondheid. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

Samen met Annet breng je jouw persoonlijke positieve gezondheid in kaart. Een prachtig gespreksinstrument dat leidt tot zelfinzicht en je in kaart op welke dimensies je wellicht hulp nodig hebt.

Met behulp van een vragenlijst wordt jouw persoonlijke positieve gezondheid spinnenweb, als hierboven, berekend en uitgewerkt.

 

Ook is het mogelijk om Positieve gezondheid in een workshop of met je team te doen. Wil je meer inzichten krijgen als team? Start de dag dan met een workshop Positieve gezondheid.